facebook slagerijbeulen zvs

Slagerij Beulen doet er alles aan u van een goed product te voorzien. Met dezelfde zorgvuldigheid als wij onze producten verzorgen, gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Wij houden ons aan de regels bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bij een bestelling of reservering ingevoerde gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen consument en leveranciers en de financiƫle administratie.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten worden de volgende persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt:

    Voornaam en achternaam
    Adresgegevens, indien verstrekt, bijvoorbeeld bij een bezorgbestelling
    Telefoonnummer, indien verstrekt
    E-mailadres, indien verstrekt
    Locatiegegevens
    
Persoonsgegevens minderjarigen
Het is moeilijk om de leeftijd van een klant met zekerheid vast te stellen. Ouders wordt daarom aangeraden om betrokken te zijn bij bestellingen van hun kinderen en zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over minderjarigen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Indien er persoonsgegevens van een minderjarige zijn verzameld en u deze persoonsgegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact op met Rob (zie contactgegevens onder aan deze pagina).

Gebruik cookies
De volgende soorten cookies worden gebruikt:
Functionele cookies: worden gebruik om een goede werking van het systeem te realiseren. Zonder deze cookies is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te loggen en werken online winkelmandjes of taalkeuzes niet. Slagerijbeulen.nl maakt hier nog geen gebruik van.
Analytische cookies: worden gebruikt om per pagina de bezoekersaantallen bij te houden. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van bezoekers.
Third party cookies: worden gebruikt om ons in staat te stellen onze dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken enkel cookies om de Facebook button te tonen en om u als bezoeker de mogelijkheid te bieden door te klikken naar relevante websites en documenten (zoals De Vleeswijzer). Onze site biedt vijf doorlinkmogelijkheden: de Volg ons op Facebook link, link naar de Vleeswijzer, de pagina's De Zaak vol Smaak en Slagerskidz en het Youtube filmpje over Slager T-bone. Voor het privacybeleid van die aanbieders kunt u hun website raadplegen.
Voor eerste twee soorten cookies is geen expliciete toestemming van de gebruiker vereist. Heeft u moeite met de vijf doorlinkmogelijkheden op onze website neemt u dan contact op met Rob.  

Gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten worden (voor zover van toepassing) verwerkt voor het afhandelen van de bestelling of reservering. Daarnaast wordt bij het maken van een factuur gebruik gemaakt van de opgegeven persoonsgegevens.

Als er contact opgenomen wordt via de contactpagina op de website, telefonisch of via email, zullen wij de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het beantwoorden van de gestelde vraag of het verstrekken van support.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de AVG bestaat het recht om alle verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Rob.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een overeenkomst tussen consumenten en leveranciers worden zeven jaar bewaard (tenzij op juridische grond een langere bewaartermijn moet worden aangehouden). Op deze manier kan fiscaal verantwoording worden afgelegd.

Delen persoonsgegevens met leveranciers
Slagerij Beulen verstrekt geen persoonsgegevens zoals details van de bestelling/reservering, voornaam en achternaam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en eventueel bezorgadres aan leveranciers.

Delen persoonsgegevens met anderen
Slagerij Beulen deelt of verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiƫle administratie tussen consument en leveranciers.

Indien vereist sluiten wij verwerkersovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, mochten wij daar gebruik van (gaan) maken. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens. Slagerij Beulen blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens
Slagerij Beulen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee ontstaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact opmet Rob.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywet bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Slagerij Beulen
Rob Beulen
Markt 4
6074 BB Melick
0475-531290
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.